Zarząd

Zarząd

Prezes Zarządu Jacek Skopowski
Wiceprezes, Sekretarz Piotr Kuciel
Wiceprezes, Skarbnik Andrzej Chechelski
Wiceprezes  Nina Przybyszewska
Członek Zarządu Łukasz Przebindowski
Członek Zarządu Dariusz Piecka