Strefa Rodzica

INFORMACJA z dnia 14.07.2020

Informujemy, iż z dniem 01.07.2020 istnieje możliwość dokonania darowizn na konto LKS „Zgoda Byczyna”.

Nr konta do wpłat darowizn: 50 8445 0007 0000 0000 1212 0002
Bank Spółdzielczy w Jaworznie
.
Z dopiskiem: darowizna (imię i nazwisko) za m-c ……..

Prosimy o terminowe wpłaty do 15 każdego miesiąca.